Brändäys

Sinulle, joka haluat luoda yrityksellesi timantinkovan brändin.

Mikä brändi on?

Brändi on juuri se uniikki juttusi, joka erottaa sinut muista. Voidaan verrata, että brändi on yritykselle sama kuin maine henkilölle, mitä sinusta puhutaan, kun et ole itse paikalla? Millaisia mielikuvia tai ehkäpä jopa ennakkoluuloja muilla ihmisillä on sinusta? Brändi on eri kokemusten summa.

Brändi syntyy kaikissa niissä kohtaamispisteissä, joissa asiakkaan ja yrityksen tiet risteävät. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että loppupeleissä brändistä päättää aina asiakas, eikä se koskaan täten ole täysin yrityksen omissa käsissä.

Usein mielletään, että yrityksen brändi koostuu ainoastaan yrityksen visuaalisesta ilmeestä. Näin ei kuitenkaan ole, brändi on paljon kaikkea muutakin.

Mistä brändi koostuu?

5

Arvolupaus

Mitä yritys antaa asiakkaalle? Arvolupaus voi joiltain osin olla myös slogan. Minkälaista arvoa yritys tuottaa asiakkaille?

5

Yrityksen tarkoitus

Ketä varten ja miksi? Tähän liittyy myös vahvasti ’’founder vision’’, eli perustajan visio. Miksi yritys on alun perin haluttu perustaa? Tähän kiteytyy yrityksen ydinlupaus, brändin kivijalka.

5

Tone of voice

Minkälaisella äänensävyllä yritys viestii ulospäin? Tone of voice pitää sisällään kaiken sen kommunikaation, mitä yritys viestii ulospäin – olipa kyse asiakaspalvelusta, sosiaalisen median kommentoinneista tai vaikkapa virallisista tarjouslomakkeista. Yrityksen viestinnän sävyn tulee olla uniikki, yrityksen arvoja unohtamatta.

5

Visuaalinen identiteetti

Tämä pitää sisällään logon, brändivärit, kuvamaailma ja graafiset elementit. Tähän liittyy koko yrityksen visuaalinen ulosanti.

5

Ihanneasiakkaan määrittely

Mikään yritys ei voi tarjota kaikkea kaikille. Asiakaskuntaa on pakko rajata, jotta myynnin saa kohdistettua juuri niille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita yrityksesi tuottamista tuotteista/palveluista. Asiakaskunnan rajaamisessa auttaa ihanneasiakkaan määrittely.

5

Tarina

Jokaisella yrityksellä on taustallaan tarina. Tuo yrityksesi tarina esille.

Brändityön vaiheet

Selvitetään brändin nykytila. Ensimmäiseksi kartoitetaan, mikä on yrityksen brändin nykytila. Mikä on hyvää ja mitä pitää muuttaa? Mikä on kohderyhmä? Näiden lisäksi keskustellaan tarkasti siitä, minkälaiseksi brändiä halutaan lähteä työstämään.

Luodaan brändille uudet kehykset. Suunnitellaan brändille toimivat mallit sekä kehitetään brändiä. Määritellään ja keskustellaan kaikista niistä seikoista, mistä brändi koostuu.

Kuuntelen asiakasta, mutta tuon mukaan myös omat ammattimaiset näkemykseni brändityöhön.

Laadimme ohjeet ja suunnitelman siihen, miten pääsemme siihen pisteeseen, että ihmiset näkisivät yrityksen kehittämäämme brändiä mukaillen.

Viedään brändi käytäntöön. Lopuksi päivitetään uusi visuaalinen ilme yrityksen medioihin. Aloitamme uniikin brändin pitkäjänteisen rakentamisen suunnitelmiemme mukaisesti.

Tapaamiset

Brändin suunnitelmallinen kehittäminen vaatii aikaa ja vaivaa. Brändityöskentely koostuu yleensä 2-4 tapaamisesta, joissa keskustelemme tarkasti brändäyksen kaikki kulmakivet auki sekä tarvittaessa seuraamme yhdessä brändin kehittymistä.

Ensimmäinen tapaaminen on brändityön alussa, jonka jälkeen loput tapaamiset sovitaan jokaisen yrityksen kanssa erikseen tietyn aikavälein

Tapaamiset tapahtuvat livenä tai vaihtoehtoisesti etänä. Olen tavoitettavissa brändityöskentelyn aikana kuin myös jälkeenkin – vastaan mielelläni kaikkiin mielen päällä oleviin kysymyksiin.

MUN TAVOITE ON

Tehdä unelmasi näkyväksi visuaalisuuden ja sanojen yhteisellä sävelellä.
Ota yhteyttä