Sosiaalisen median sisällöntuotanto

Sinulle, joka haluat visuaalisesti ja viestinnällisesti yhtenäisen ja vakuuttavan somekanavan.

Sosiaalisen median sisällöntuotanto.

Sosiaalinen media on antanut yrityksille sekä henkilöbrändeille mahdollisuuden välittää oman brändinsä viestiä ja sanomaa omalle kohderyhmälleen reaaliaikaisesti.

Yritysten kannattaa olla aktiivisia sosiaalisen median eri kanavissa, jotta he voivat mahdollisimman hyvin tavoittaa omaa kohderyhmäänsä.

Miksi yrityksen kannattaa olla sosiaalisessa mediassa?

5

Oman brändin vahvistuminen

Mikä onkaan parempi väylä tuoda oman yrityksen brändiä esille kuin yrityksen eri sosiaalisen median kanavat.
5

Hyvä tapa tavoittaa kohderyhmä

Monien yrityksien kohderyhmä liikkuu somessa – tämän seurauksena myös yritysten kannattaa jalkautua somen eri median kanaviin.
5

Verkostoituminen

Some on helppo ja vaivaton tapa verkostoitua omien asiakkaiden sekä kilpailijoiden kanssa.
5

Luotettavuus

Asiakkaat tarkastelevat monesti yrityksen Instagramin, Facebook-sivun tai LinkedInin. Mikäli yritys löytyy somesta, tämä lisää yrityksen luotettavuutta asiakkaiden silmissä. Nykyään voidaankin somea pitää yhtenä yrityksen luotettavuuden mittareista.
5

Orgaanisen näkyvyyden kasvattaminen

Yrityksen itse tuottama näkyvyys somessa, ilman mainoseuroja.
5

Sosiaalisen median suosio

Suurin osa ihmisistä käyttää nykyään sosiaalista mediaa. Siellä missä asiakkaat ovat, siellä kannattaa myös yritystenkin näkyä.

Miksi yrityksen kannattaa ulkoistaa oma sisällöntuotantonsa?

Yrityksen sisällöntuotannossa täytyy ottaa monia seikkoja huomioon. Mitä kuvilla halutaan viestiä? Miten somen viestinnästä saadaan yrityksen brändin mukaista? Miten somessa saadaan tuotua yrityksen arvoja esille? Mitä mystoryssa kannattaa julkaista? Reelssit ja Ig-tv? Miten yrityksen pitää viestiä Facebookissa tai LinkedInissä? Miten yritys saa kasvatettua orgaanista näkyvyyttä? Miten tavoitetaan yrityksen asiakaskuntaa?

Muun muassa näitä asioita kannattaa miettiä. Yrityksen sisällöntuotanto kannattaa ulkoistaa, mikäli itsellä ei ole aikaa miettiä, mitä kannattaa postata ja mihinkin aikaan. Päämäärätietoinen sisällöntuotanto auttaa yrityksen markkinoinnissa, joka varmasti näkyy myyntiluvuissa.

Mitä sosiaalisen median sisällöntuotannon ulkoistaminen sisältää?

5

Somestrategia

Mitä halutaan saavuttaa? Miten näihin tuloksiin päästään? Somestrategiassa määritellään mitä, miksi, milloin, kenelle ja mitä näillä toiminnoilla halutaan saavuttaa?
5

Somekalenteri

Konkreettinen kalenteri, mihin määritetään julkaisut, tekstit, julkaisuajankohdat sekä missä somepalveluissa julkaisu julkaistaan.
5

Lisäpalveluna: valokuvaus

Valokuvaus, jossa kerätään kuvapankkia yrityksen sosiaalisen median kanaviin.
5

Hashtag-tutkimus

Tutkitaan, mitä hashtageja yrityksen kannattaa käyttää omassa somessaan, jotta saadaan mahdollisimman paljon näkyvyyttä ja hyötyä julkaisuista.
5

Päivityspalvelu

Julkaisut päivitetään somekalenterin määrittelemien aikojen pohjalta eri somepalveluihin.

MUN TAVOITE ON

Tehdä unelmasi näkyväksi visuaalisuuden ja sanojen yhteisellä sävelellä.
Ota yhteyttä